Showing 1–12 of 40 results

Băng keo dán các loại

Màng PE (PE Stretch Film) Dày 0,023mm

Băng keo dán các loại

Băng Keo Trong (Opp Trong) Dày 0,05mm

Băng keo dán các loại

Băng Keo Màu (Opp Màu) Dày 0,05mm

Băng keo dán các loại

Băng Keo Đục (Opp Đục) Dày 0,05mm

PHỤ KIỆN THI CÔNG

Keo Bồi Giấy HN-2203

PHỤ KIỆN THI CÔNG

Keo Cán Màng HN-2224

PHỤ KIỆN THI CÔNG

Keo dán gáy sách HM-5338